Data rozpoczęcia kursu

Ośrodek Szkolenia Kierowców Glaz-Car informuje, iż termin rozpoczęcia kursu dla nowych kandydatów będą ustalany z grupą zainteresowanych osób, aby było to jak najdogodniejsze dla całej grupy.

Zainteresowanych  serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego!

Szkoła nauka jazdy dla kobiet Żywiec

Polecamy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

Egzamin kat. B

Niejeden z nas może mieć wątpliwości bądź pytania odnośnie egzaminu kat. B. Postaramy się przedstawić tę kwestię w sposób jasny i klarowny.  Zacznijmy od tego, iż prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

  • osiągnęła odpowiedni wiek dla kat. B - 18 lat. ( można rozpocząć kurs najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 18. roku życia - za zgodą rodziców/ opiekunów)
  • odbyła szkolenie w zakresie nauki jazdy teoretycznej oraz praktycznej
  • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu
  • zdała pozytywnie część teoretyczną oraz praktyczną wgzaminu państwowego dla kat. B

 

Istotnym jest, by przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy zdobyć Profil Kandydata na Kierowcę. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, orzeczenie lekarskie oraz fotografię (taką jak do dowodu osobistego), a następnie PKK oddać instruktorowi w Ośrodku Szkolenia Kierowców, w którym chcemy rozpocząć kurs.

REKLAMA:

Polecamy również stronę, na której znajdziesz wyburzenia Bielsko

Copyright © 2019 Glaz-Car.pl

wykonanie: Webbeskid