Data rozpoczęcia kursu

Ośrodek Szkolenia Kierowców Glaz-Car informuje, iż termin rozpoczęcia kursu dla nowych kandydatów będą ustalany z grupą zainteresowanych osób, aby było to jak najdogodniejsze dla całej grupy.

Zainteresowanych  serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego!

Szkoła nauka jazdy dla kobiet Żywiec

Opłaty za egzamin

Od 19 stycznia 2013 roku opłaty za przystęienie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, wynoszą następująco:

 

Egzamin teoretyczny: 30 zł
Egzamin praktyczny: 140 zł
Egzaminy teoretyczny + praktyczny 170 zł

 

Co warto wiedzieć opłacając egzamin na prawo jazdy

  1. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.
  2. Za nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie nie przysługuje częściowy zwrot opłaty.
    Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U poz. 78 z 17-01-2013 r.)
  3. Opłatę egzaminacyjną można uiszczać w placówkach pocztowych lub w bankach.

 

REKLAMA:

Polecamy również stronę, na której znajdziesz wyburzenia śląsk

Copyright © 2021 Glaz-Car.pl

wykonanie: Webbeskid