Data rozpoczęcia kursu

Ośrodek Szkolenia Kierowców Glaz-Car informuje, iż termin rozpoczęcia kursu dla nowych kandydatów będą ustalany z grupą zainteresowanych osób, aby było to jak najdogodniejsze dla całej grupy.

Zainteresowanych  serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego!

Szkoła nauka jazdy dla kobiet Żywiec

Potrzebne dokumenty

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B należy złożyć w wybranym przez siebie Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (w naszym przypadku WORD Bielsko-Biała)  następujące dokumenty:

 

  • specjalny wniosek, którego druk otrzymasz w ośrodku egzaminowania, wydziałach komunikacji lub w ośrodkach szkolenia dbających o czas swoich klientów,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin - zgodnie z Tabelą opłat i na odpowiednie konto. Potrzebne informacje znajdziesz na naszej stronie,
  • wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z obowiazującymi przepisami, fotografie paszportowe nie nadaja się na prawo jazdy,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych: w zakresie szkolenia podstawowego, lub w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli osoba trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego,
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,

 

W czasie składania dokumentów, planowania egzaminów jak również w czasie egzaminów należy posiadać i okazać ważny dokument tożsamości (Dowód Osobisty lub Paszport).

REKLAMA:

Polecamy również stronę, na której znajdziesz bagażniki samochodowe Bielsko

Copyright © 2021 Glaz-Car.pl

wykonanie: Webbeskid